DNA DIAGNOSTIKA PRO ZDRAVÍ ZVÍŘETE
TECHNOLOGIE V PÉČI O ZDRAVÍ
isag

05.10.2016 - Laboratoř VEMODIA – představení

Laboratoř VEMODIA je špičkovým pracovištěm v oblasti veterinární molekulární genetiky a analýzy DNA. Naší vizí je přinášet spolehlivou DNA diagnostiku zvířat založenou na nejmodernější humánní DNA diagnostice. Ctíme a chceme posilovat hodnotu zdraví a života zvířat. Chceme být silným, spolehlivým a uznávaným odborným partnerem pro zodpovědné chovatele.

Obrazek

Naším posláním je prosazovatzodpovědný přístup k diagnostice patogenů a geneticky podmíněných abnormalit. Tím lze docílit zvýšení kvality zdraví a života zvířat a celkové kultivace chovu a principů, na kterých je založen. Dlouhodobě usilujeme o vyčištění genofondu zatíženého nadměrným šlechtěním.

Naše nabídka je unikátní hned ze tří důvodů:

  • Nabízíme nejširší škálu vyšetření (celkem přes 400 různých vyšetření) a k tomu výhodné balíčky vyšetření přesně na míru jednotlivých druhů a plemen nebo pro různé diagnostické případy
  • Naše postupy jsou založeny na nejnovějších technologiích, zejména na NextGenerationSequencing (NGS), díky kterým jsou výsledky analýz nejen jednoznačné, ale také velmi rychle dostupné
  • Náš tým v čele s předními odborníky využívá nejnovějších poznatků humánní medicíny a aplikuje výsledky vlastních výzkumných programů

Spoluprací s námi získáte přístup k nové službě, která umožní rychlejší a efektivnější léčbu akutních infekčních nemocí s nižšími náklady, program systematické spolupráce s klienty při kultivaci chovu zatíženého nadměrným šlechtěním a profesionální služby špičkové laboratoře spolu s výhodami partnerského programu

Více o tématu naleznete zde… Naše vize, poslání, hodnoty a cíle

 
contact
+420 230 234 001
contactinfo@vemodia.cz
site map
Laboratoř je akreditována dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Pro detailní informace viz www.cia.cz
Copyright 2018 Vemodia, a.s.


contact