DNA DIAGNOSTIKA PRO ZDRAVÍ ZVÍŘETE
TECHNOLOGIE V PÉČI O ZDRAVÍ
isag
languagelanguage

Naše vize, poslání, hodnoty a cíle

Naše Vize

Přinášíme DNA diagnostiku zvířat založenou na nejmodernější humánní DNA diagnostice. Ctíme a chceme posilovat hodnotu zdraví a života zvířat. Chceme být silným, spolehlivým a uznávaným odborným partnerem pro zodpovědné chovatele.

Naše Poslání

Zodpovědným přístupem k diagnostice patogenů a genetických anomálií lze docílit zvýšení kvality zdraví a života zvířat a celkové kultivace chovu a principů, na kterých je založen. Dlouhodobě usilujeme o vyčištění genofondu zatíženého nadměrným šlechtěním.

Obrazek

Naše Hodnoty

Spolehlivost:

Naše metodologie zaručuje přesné a nezpochybnitelné výsledky. Chceme být partnerem profesionálních i čistě zájmových chovatelů, na kterého se mohou vždy spolehnout.

Odbornost:

Kvalita našich postupů vychází z aplikace poznatků moderní humánní medicíny a je zaštítěna předními specialisty z oblasti výzkumu DNA, veterinární medicíny i diagnostiky patogenů. Přinášíme chovatelům jistotu, že svým zvířatům nabízejí nejlepší dostupnou péči.

Zodpovědnost:

Během své práce klademe důraz na rychlost a efektivitu. Vnímáme důležitost zdraví zvířat nejen v souvislosti s konkrétními jedinci, ale také v kontextu jednotlivých druhů a poddruhů. Naše aktivity v dlouhodobém horizontu umožní využití v předcházení výskytu genetických anomálií.

Obrazek

Naše Cíle

Na cestě k naplnění naší Vize a našeho Poslání nám pomohou následující cíle

  1. Poskytovat rychlou a spolehlivou diagnostiku jak prostřednictvím partnerů z řad veterinářů, tak přímým individuálním zájemcům z řad chovatelů
  2. Podporovat a zvyšovat odborné kompetence pracovníků laboratoří
  3. Dbát na aktuálnost a modernost používaných postupů a technologií
  4. Zvyšovat dostupnost komplexní DNA diagnostiky co nejširšímu okruhu zájemců
  5. Zajištovat veřejnou i odbornou osvětu v oblasti genetického původu chorob a prevence vrozených vad
contact
+420 230 234 001
contactinfo@vemodia.cz
site map

Copyright 2021 Vemodia, a.s.