DNA DIAGNOSTIKA PRO ZDRAVÍ ZVÍŘETE
TECHNOLOGIE V PÉČI O ZDRAVÍ
isag

GENETICKÁ IDENTIFIKACE ZVÍŘAT (Genotypizace a určení genetického ID)

Jednoznačné určení identity konkrétního jedince, vnitrodruhové příbuznosti a paternity na základě analýzy DNA

Kompletní nabídka PES - ceny

Kompletní nabídka KOČKA - ceny

 

Kompletní nabídka KŮŇ - cenyTypy molekulárních vyšetření

STR genotypizace

 • Genetická identifikace na základě využití komerčně dostupné diagnostické soupravy
 • Využití pro nejčastěji testovaná zvířata, tj. psy, koně a skot
 • Velmi vysoká míra spolehlivosti

Celogenomové sekvenování

 • Čtení kompletní DNA nebo její významné části umožňující zcela jednoznačnou identifikaci konkrétního zvířete
 • Využití zejména pro vzácná či ohrožená zvířata
 • Absolutní spolehlivost

Výstupy a výsledky vyšetřeni

 • Jednoznačná identifikace konkrétního zvířete, v případě čtení celého genomu absolutně jednoznačná
 • Jednoznačná odpověď při ověřování paternity či vnitrodruhové příbuznosti: ANO / NE
 • Genetický průkaz potvrzující identitu zvířete

Výhody a přidaná hodnota

 • Spolehlivá metoda identifikace konkrétního zvířete, která využívá analýzy DNA unikátnosti její sekvence u konkrétního jedince
 • Široké spektrum využití jak ve sféře velkochovu a plemenářské práce tak v čistě zájmovém chovu
 • Možnost doplnění genetického ID o stanovení genetického profilu na přítomnost genetických onemocnění či vnějších znaků
 • Uchování DNA pro kontrolu či další vyšetření

ZÁKLADNÍ INFORMACE V KOSTCE

Genetická identifikace zvířat

Genetická identifikace zvířat je moderním přístupem ke stanovení identity konkrétního jedince na základě jeho DNA. Vedle tetování, čipování, kroužkování atd. se jedná o metodu univerzálně použitelnou a vzhledem k vlastnostem DNA i absolutně spolehlivou.

DNA a identita organismů

Každý organismus je zcela unikátní tím, jakou sekvenci DNA obsahují jeho buňky. Sekvence DNA je absolutním průkazem identity organismu. Neexistují (kromě jednovaječných dvojčat) dva zcela identické organismy.

STR genotypizace

Pro určení genetického profilu, používaného pro určení paternity (otcovství), vnitrodruhové příbuznosti nebo identifikaci organismu lze v řadě případů použít tzv. STR oblastí (Short Tandem Repeats) na chromozomech, jejichž sekvence je natolik jedinečná, že umožňuje jednoznačně identifikovat jedince na jejich základě. STR analýza se nejčastěji provádí pro psy, koně a skot — pro tato zvířata jsou dostupné komerčně dodávané diagnostické soupravy, které STR typizaci umožňují. Je nutné si uvědomit, že STR analýza pracuje s určitou minimální chybovostí, což je dáno technickými možnostmi testu a jeho biologickými limitacemi.

Celogenomové sekvenování

Pro zvířata, která jsou méně běžná nebo dokonce vzácná či ohrožená, prozatím neexistují žádné komerčně dostupné STR profilovací diagnostické soupravy. Pro tyto případy, kdy je požadavkem stanovit identitu zvířete, jeho vnitrodruhovou příbuznost, jeho biologickou diverzitu apod., lze s výhodou využít technik celogenomového sekvenování, které umožňují „přečíst" kompletní DNA informaci daného jedince a tím ho absolutně jednoznačně identifikovat. Nevýhodou celogenomového přístupu oproti STR analýze (pokud je tato vůbec dostupná) je jeho výrazně vyšší cena, kterou však lze významně modulovat dle aktuálních aplikací a požadavků chovatele (ultra-deep sequencing, de-novo sequencing, exome-sequencing, potřebný stupeň sekvenačního pokrytí).

Význam genetické identifikace zvířat

Genetická identifikace zvířat je významným a spolehlivým pomocníkem při určování identity konkrétního zvířete a jeho příbuznosti v rámci druhu či plemene. Lze jí využít zejména při ověřování paternity, v rámci chovných a plemenářských programů, při záchraně ohrožených druhů zvířat atd. Vzhledem k univerzální použitelnosti, spolehlivosti a zvyšující se dostupnosti lze proto očekávat její široké uplatnění.

contact
+420 230 234 001
contactinfo@vemodia.cz
site map

Copyright 2019 Vemodia, a.s.


contact