DNA DIAGNOSTIKA PRO ZDRAVÍ ZVÍŘETE
TECHNOLOGIE V PÉČI O ZDRAVÍ
isag

GENETICKÉ PROFILOVÁNÍ ZVÍŘAT - Program preventivního chovatelství (Intelligent Breeding)

Program předcházení závažným geneticky podmíněným onemocněním způsobeným intenzivním vnitrodruhovým křížením (inbreedingem). Nejširší spektrum nabízených vyšetření a balíčky na míru.

Kompletní nabídka PES - ceny

Kompletní nabídka KOČKA - ceny

 

Kompletní nabídka KŮŇ - ceny


Typy molekulárních vyšetření

Geneticky podmíněné nemoci

 • Všechny známé a popsané monogenně podmíněné dědičné choroby zvířat v zájmových chovech
 • Vyšetření pro jednotlivé druhy zvířat a specifická plemena - Celkem více než 300 vyšetření
 • Testování jednotlivých nemocí i stanovení celkových genetických profilů (balíčky vyšetření pro jednotlivá plemena)

Geneticky podmíněné exteriérové znaky

 • Určení barvy srsti a dalších známých geneticky podmíněných exteriérových znaků
 • Vyšetření pro jednotlivé druhy zvířat
 • Testování jednotlivých znaků i stanovení celkových genetických profilů (balíčky vyšetření)

Výstupy vyšetření

 • Jednoznačná odpověď ohledně přítomnosti genetické mutace: ano / ne
 • Jednoznačná odpověď ohledně predispozice k exteriérovému znaku: ano / ne
 • Na přání genetický průkaz potvrzující genetický profil zvířete potvrzený laboratoří

Výhody a přidaná hodnota

 • Vyšetření na kompletní spektrum známých a popsaných monogenně podmínéných dědičných chorob a exteriérových znaků u zvířat v zájmových chovech
 • Jednoznačný genetický profil zvířete, ktený určí vhodnost zvířete k chovným účelům na základě
  - genetického zdraví (přítomnosti závažných mutací)
  - predispozice ke geneticky podmíněným exteriérovým znakům typickým pro určité plemeno
 • V kombinaci s genetickou identifikací zvířat možnost propojení jednoznačného genetického profilu s jednoznačnou identifikací konkrétního zvířete

ZÁKLADNÍ INFORMACE V KOSTCE

Genetické profilování zvířat

Genetické profilování zvířat, tj. testování zvířat na přítomnost geneticky podmíněných vad a geneticky podmíněných vnějších znaků charakteristických pro jednotlivá plemena, je novým prvkem v rámci chovatelských programů, který se postupně ve vyspělých státech stává standardem. Díky komplexnímu přístupu umožňuje tato metoda zodpovědnější přístup ke šlechtitelské práci a celkovou kultivaci chovu na úrovni jak jednotlivých zvířat, tak celých plemen.

Důsledky vnitrodruhového šlechtění

Díky desetiletím intenzivního vnitrodruhového křížení (inbreeding) byly u řady plemen psů, koček, koní a dalších zvířat v zájmových chovech v jejich genomu (DNA) zafixovány biologicky významné mutace, které vedou k závažným geneticky podmíněným onemocněním, těžkým genetickým defektům anebo jinak významně snižují kvalitu života (well-being) postižených zvířat.

Geneticky podmíněné mutace

Naprostá většina doposud známých biologicky závažných mutací jsou tzv. autozomálně recesivní mutace, kdy nosič mutované alely není fenotypově (vnějšími znaky) rozeznatelný od geneticky zdravého jedince. Nosič mutované alely však představuje významné riziko pro své potomky, kdy je postižena větší či menší část potomstva. Některé geneticky podmíněné nemoci se projeví záhy po narození, kdy postižená zvířata neprospívají, umírají anebo jsou pro celý svůj další život závažně postižena; některé genetické nemoci se projeví až několik měsíců nebo let po narození a významně snižují délku anebo kvalitu života postižených zvířat; některé genetické mutace dokonce nejsou slučitelné se životem a postižené plody hynou ještě před narozením (in utero).

Program preventivního chovatelství (intelligent breeding)

Cílem programu preventivního chovatelství je komplexní genetické profilování chovných zvířat a jejich potomků pro přítomnost závažných genetických mutací nebo důležitých genetických variant vázaných na individuální plemeno. Tímto způsobem bude chovateli umožněno, aby vhodně volil partnera pro své chovné zvíře nejenom na základě fenotypových, povahových a dalších exteriérových znaků, ale také na základě jeho genetického profilu a genetického zdraví.

Význam programu preventivního chovatelství

Genetické profilování představuje moderní a zodpovědný přístup k chovatelství, který by v zájmu zdraví a kvalitního života zvířat měl být chovateli i zájmovými kluby preferován, jelikož umožňuje, aby byly patogenní genové varianty z chovů zcela eliminovány, při zachování potřebné biodiverzity daného plemene.

contact
+420 230 234 001
contactinfo@vemodia.cz
site map

Copyright 2019 Vemodia, a.s.


contact